Jesteś zainteresowany ofertą MODU? Skontaktuj się z nami.
Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Spółka DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez tę Spółkę danych osobowych.

Spółka DROCAD Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w serwisie internetowym https://modu.pl jest DROCAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235397 (dalej także jako: „Spółka” lub „DROCAD”).

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez DROCAD Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: modu@modu.pl.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

DROCAD może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym celu:

 1. zawarcia oraz wykonania umów zawartych poprzez serwis internetowy: https://modu.pl (dalej „Serwis”), w tym także w zakresie zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail oraz telefonicznie, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, rozpatrzenia reklamacji towaru, dokonania rozliczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 2. udzielenia, drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy przez DROCAD.

Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga rejestracji oraz logowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo:

 1. żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty współpracujące z administratorem w zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi prawne, usługi księgowo – podatkowe, usługi kurierskie oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Plik cookie zawiera anonimowe informacje i pozwala stronie internetowej zapamiętać część danych Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podczas wizyty na Serwisie internetowym, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszej strony https://modu.pl – spółka DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Katowicka 202 43-100 Tychy.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronach https://www.aboutcookies.org oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Serwisie internetowym.

INFORMACJE DODATKOWE

DROCAD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.